Portugalia: Lizbona, Cascais, Sintra | Portugal: Lisbon, Cascais, Sintra

Lizbona | Lisbon

Cascais

© Mateusz Molasy 2006

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEONE - KOPIOWANIE, DRUKOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE ZDJ BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE,
STANOWI NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH I PODLEGA KARZE PRZEWIDZIANEJ W KODEKSIE KARNYM.